Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Czym jest terapia uzależnień?

Terapia uzależnień jest formą leczenia, która ma na celu pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych (takich jak alkohol, narkotyki, papierosy) lub behawioralnych (takich jak hazard, zakupy, internet). O uzależnieniu możemy mówić zawsze w sytuacji, gdy substancja/czynność przejmuje kontrolę nad naszym życiem i zaburza codzienne funkcjonowanie.

Kiedy powinniśmy zgłosić się na terapię uzależnień?

Powinniśmy się zgłosić na terapię uzależnień wtedy, gdy samodzielne próby zaprzestania używania substancji lub wyjścia z problemowego zachowania okazują się nieefektywne. Zaleca się również skorzystanie z terapii w momencie, gdy osoba uzależniona zaczyna odczuwać wpływ negatywnych skutków swojego uzależnienia na życie osobiste, zawodowe i społeczne. Im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym większa szansa na sukces i szybsze powrót do zdrowia.

Jak umówić się na wizytę?

To proste, zadzwoń do nas pod numer tel: +48 506 356 041, kliknij w przycisk wyślij wiadomość, lub wypełnij formularz online. 

Ośrodek mieści się w Warszwie, Ul.Rakowiecka 1/3, lokal 7

Co jest celem terapii uzależnień?

Celem terapii uzależnień jest pomóc osobie uzależnionej zrozumieć przyczyny swojego uzależnienia, nauczyć się radzenia sobie z pokusami i sytuacjami ryzykownymi oraz rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z stresem i emocjami. Dodatkowo, ten proces ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków uzależnienia oraz umożliwienie osobie uzależnionej powrót do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.