Terapia stacjonarna indywidualna

Agnieszka Przygodzka

Jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutą i pedagogiem. Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam 4 letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, akredytowaną przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w nurcie integracyjnym czytaj więcej…

Paulina Kurzawińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, z wykształcenia również socjologiem. Skończyłam całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Skończyłam także dwuletnią Zaawansowaną Szkołę Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej czytaj więcej…

Anna Gnich

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, z wykształcenia również socjologiem. Skończyłam całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Skończyłam także dwuletnią Zaawansowaną Szkołę Współczesnej Psychoterapii Psychodynamiczne czytaj więcej…

Marzena Wojtyńska

Jestem z wykształcenia psychologiem, absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS, ukończyłam również Szkołę Trenerów Moderator. 
Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Gestalt i jednocześnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt EAGT. Pracując terapeutycznie wykorzystuję metody psychoterapii Gestalt. czytaj więcej…

Ewa Warchoł

Jestem psychotraumatologiem, międzynarodowym coachem, doradcą i trenerem. Mam doświadczenie pracy zarówno z pracownikami korporacji, instytucji państwowych, osobami nie zatrudnionymi, czy wykonującymi wolne zawody, a także z artystami w szczególności tancerzami tańca zawodowego. W ramach praktyki psychoterapeutycznej prowadzę konsultacje oraz terapię indywidualną osób dorosłych  czytaj więcej…

Karolina Krzysztofik

Jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego  do uzyskania certyfikatu  Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Psychologia, specjalizacji Psychologia Ogólna i Psychodiagnostyka. Zdobywałam doświadczenie na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w Warszawie i w Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonniej czytaj więcej…

Sylwia Wieczorek

Jestem psychologiem oraz terapeutą uzależnień. Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalizacjami: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia rozwoju dzieci i młodzieży. Ponadto ukończyłam 2-letnią Szkołę Psychoterapii Uzależnień CARE Brok. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Rybniku oraz w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Raciborzu oraz Wodzisławiu Śląskim. czytaj więcej…

Klaudia Orzełowska

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem i terapeutą EMDR. Pomagam osobom doświadczającym kryzysu psychicznego, a także tym, którzy czują, że przeszłe doświadczenia wpływają na ich codzienność, przeżywają nadmiarowy lęk lub chcą lepiej zrozumieć siebie i poradzić sobie przytłaczającymi emocjami w sposób zdrowy i konstruktywny.

Ukończyłam Wydział Psychologii Stosunków Międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Jestem też absolwentką dwustopniowego podstawowego szkolenia z terapii EMDR – podejścia wykorzystywanego przede wszystkim w pracy z traumą i zaburzeniami lękowymi oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Doświadczenie zdobywałam, biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. w zakresie uzależnień behawioralnych i pracując w różnych organizacjach. Byłam m.in. konsultantką w telefonie zaufania działającym przy Instytucie Psychologii Zdrowia, z którym jestem związana od 2015 roku. Ponadto prowadzę konsultacje psychologiczne i interwencje kryzysowe dla pracowników jednej z międzynarodowych firm oraz – od 2017 roku – w ramach własnej praktyki.

Prywatnie najbardziej lubię wszystko to, co bliskie naturze. Stąd niesłabnące zamiłowanie do górskich wypraw czy żeglarstwa. 

 

czytaj więcej…

Katarzyna Soszyńska

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt akredytowanej przez EAGT oraz PTPG oraz psychoterapeutką Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Czytaj więćej …