Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Sylwia Wieczorek

psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie: Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia oraz terapeutą uzależnień. Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalizacjami: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia rozwoju dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ponadto ukończyłam 2-letnią Szkołę Psychoterapii Uzależnień CARE Brok.

Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zdobywałam m.in. w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Rybniku oraz w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Raciborzu oraz Wodzisławiu Śląskim. Stale poszerzam swoje kompetencje i regularnie poddaję swoją pracę superwizji.

Obszary pracy: interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna osób dorosłych, kryzys emocjonalny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia emocjonalne, DDA, zaburzenia odżywiania, niskie poczucie własnej wartości, trauma, zespół stresu pourazowego, problemy w relacjach, CHAD, choroby psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty żałoby, poronienia, ADHD, zespół Aspergera, wypalenie zawodowe, przewlekły stres