Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Czym jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna to regularne, zwykle cotygodniowe spotkania, które mają charakter rozmowy ukierunkowanej na pracę nad określonymi trudnościami. Czas trwania terapii indywidualnej zależy od specyfiki problemu oraz indywidualnej sytuacji klienta, obejmuje najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań. Na pierwszych spotkaniach omawiamy tzw. kontrakt terapeutyczny- określamy trudności i ustalamy cele pracy oraz zasady współpracy terapeutycznej.

Jakie problemy rozwiązuje psychoterapia indywidualna?

W ramach terapii indywidualnej udzielamy pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami:

  • Doświadczanie bolesnych stanów emocjonalnych takich jak niepokój, obawy, lęk, wstyd, smutek, apatia, przygnębienie, rozdrażnienie, złość, poczucie pustki, brak sensu życia, utrata nadziei i energii życiowej, samotność.
  • Problemy naszych klientów często są też skoncentrowane wokół trudności w relacjach z bliskimi osobami – z rodzicami, dziećmi,  partnerem lub trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji.
  • Problemem może trudność w rozpoznawaniu własnych uczuć, potrzeb i pragnień, własnych możliwości, trudność w podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu zmian w życiu.
  • Umieszczając problemy w kategoriach medycznych leczymy zaburzenia depresyjno-lękowe, zaburzenia osobowości i zaburzenia odżywiania.

Jak umówić się na wizytę?

To proste, zadzwoń do nas pod numer tel: +48 506 356 041, kliknij w przycisk wyślij wiadomość, lub wypełnij formularz online. 

Ośrodek mieści się w Warszwie, Ul.Rakowiecka 1/3, lokal 7

Psychoterapia indywidualna dostosowana do Twoich potrzeb

Głównym celem i założeniem psychoterapii indywidualnej jest rozwiązanie problemu, z którym zgłasza się dana osoba. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie klientowi w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, przy zachowaniu szacunku do tempa oraz gotowości do zmian, jakie wykazuje klient. Dla większości osób zgłaszających się na terapię bardzo ważne jest uzyskanie poczucia, iż to właśnie dzięki pomocy psychoterapeuty może poradzić sobie z trudnościami z jakimi zmaga się na co dzień. Pewne cele wymagają więcej czasu i zupełnie odmiennego podejścia, aby móc je skutecznie zrealizować. Zadaniem psychoterapeuty jest pomóc Ci wyznaczyć odpowiednią drogę do realizacji założeń, jakie postawiliście sobie wspólnie przed rozpoczęciem terapii. Po kilku sesjach zazwyczaj zauważalne jest już wzajemne zrozumienie klienta i psychoterapeuty oraz zaczynają pojawiać się pierwsze efekty wspólnej pracy.