Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Paweł Przybysz

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Wykształcenie:

Ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej przy IPZ w Warszawie / 2008 /, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy IPZ w Warszawie / 2009 / – kierunek terapeuta uzależnień, Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej w Warszawie / 2017 / – kierunek terapeuta zajęciowy.
Program Rozwoju Osobistego przy ETOH w Warszawie / 2007 /

Doświadczenie :

Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, doświadczającymi przemocy, DDA/DDD. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w prywatnych i publicznych poradniach i ośrodkach terapii uzależnień i współuzależnienia, ośrodku dla osób bezdomnych, zakładach karnych, klubach abstynenta, staż w Szpitalu Nowowiejskim w warszawie na oddziale detoksykacji. Współpracowałem z organizacjami pozarządowymi i samorządem w m. st. Warszawie.

Obecnie w procesie certyfikacji. Pracuję pod kierunkiem superwizora KCPU.

Posiadam osobiste doświadczenie z uzależnieniem, przeszedłem własną terapię pogłębioną oraz program rozwoju osobistego. Na chwilę obecną z ponad 20 – letnim okresem abstynencji i zdrowienia.

Obszary pracy : terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i zachowań szkodliwych, współuzależnienie, DDA/DDD, ADHA, interwencja kryzysowa, dialog motywacyjny, praca z osobami doświadczającymi przemocy