Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Paulina Kurzawińska

psycholog, psychoterapeuta, dietetyk

Wykształcenie: Jestem psychologiem i psychoterapeutą, z wykształcenia również dietetykiem. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji terapia rodzin i małżeństw. Skończyłam także 4-letnie Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe: Stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach psychologicznych. Doświadczenie zawodowe w praktyce klinicznej zdobywałam na Całodobowym Oddziale Ogólno-psychiatrycznym w SWPZZPOZ w Radomiu. Od kilku lat prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną w sektorze prywatnym oraz w ramach współpracy z trzecim sektorem- non governmental organisations  m.in. Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, Poradnia Psychologiczna Uśmiech, Stowarzyszenie Terapeutów, liczne placówki oświatowe. Przez kilka lat pracowałam z dziećmi i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Doświadczenie zdobywałam również w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na Bemowie prowadząc konsultacje małżeńskie i rodzinne oraz dyżurując w telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym.

Obszary pracy: psychoterapia indywidualną osób dorosłych, młodych dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 5 r.ż. interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, kryzys emocjonalny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, DDA, zaburzenia odżywiania, niskie poczucie własnej wartości, trauma, zespół stresu pourazowego, problemy w relacjach, CHAD, choroby psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty (żałoby, poronienia), ADHD, zespół Aspergera, wypalenie zawodowe, przewlekły stres