Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Marta Sadowska

psychoterapeuta dorosłych i par

Wykształcenie: Ukończyłam Wydział Pedagogiki UW. Jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Gestalt w Warszawie certyfikowanej przez EAGT i PTPG. Staż kliniczny odbywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i  Odżywiania. Dodatkowe kursy i warsztaty: „Praca z doświadczeniem depresyjnym w psychoterapii Gestalt ” prowadzący Giovanni Turra, „Praca z parą w psychoterapii Gestalt ” prowadzący Giovanni Turra , „Terapia grupowa” prowadząca Despina Balliou, Seminarium Kliniczne „Psychopatologia w terapii Gestalt od diagnozy do interwencji klinicznej ” prowadzący Valeria Conte i Giovanni Salonia. Uczestniczę w treningach terapeutycznych, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Doświadczenie zawodowe: Regularnie korzystam z profesjonalnej superwizji u certyfikowanych superwizorów, co pomaga mi w doskonaleniu moich umiejętności terapeutycznych. Ponadto uczestniczę w licznych warsztatach i szkoleniach, które pozwalają mi na ciągłą rozwijanie się zawodowo. Moje doświadczenie zdobywałam pracując w prywatnych Ośrodkach Psychoterapii.

Obszary pracy: interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia par, kryzys emocjonalny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, DDA, zaburzenia odżywiania, niskie poczucie własnej wartości, trauma, zespół stresu pourazowego, problemy w relacjach, CHAD, choroby psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty (żałoby, poronienia), ADHD, zespół Aspergera, wypalenie zawodowe, przewlekły stres