Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Małgorzata Kwiatkowska

psychoterapeuta, psychodietetyk, doktor nauk o zdrowiu

Wykształcenie: Jestem psychoterapeutą w trakcie kształcenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt akredytowanej przez EAGT. Z wykształcenia jestem psychodietetykiem oraz dietetykiem, uzyskałam stopień doktora nauk o zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doświadczenie zawodowe: Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez liczne warsztaty i szkolenia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zainteresowanie zawodowe: interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodych dorosłych, kryzys emocjonalny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia emocjonalne, DDA, zaburzenia odżywiania, niskie poczucie własnej wartości, trauma, zespół stresu pourazowego, problemy w relacjach, CHAD, choroby psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty żałoby, poronienia, ADHD, zespół Aspergera, wypalenie zawodowe, przewlekły stres