Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Linda Czechowicz

psycholog

Wykształcenie: Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii ze specjalizacją Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam kurs rozwojowy w nurcie Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Obecnie dalej kształcę się Szkoleniu Psychoterapeutycznym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie na oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania. Byłam również wolontariuszką w ramach programu bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla seniorów w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS. Doświadczenie zdobywałam również w ramach programu „Vademecum Psychologa Praktyka” w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS oraz praktykę psychologiczną na Uniwersytecie SWPS “Uważność jako trening metapoznawczy z komponentem rozwijania akceptacji, empatii i współczucia”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Obszary pracy: interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, kryzys emocjonalny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia emocjonalne, DDA, niskie poczucie własnej wartości, zespół stresu pourazowego, problemy w relacjach, choroby psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty żałoby, poronienia, ADHD, zespół Aspergera, wypalenie zawodowe, przewlekły stres