Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Klaudia Orzełowska

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Wykształcenie: Jestem psychologiem, psychotraumatologiem i terapeutą EMDR. Ukończyłam Wydział Psychologii Stosunków Międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Jestem też absolwentką dwustopniowego podstawowego szkolenia z terapii EMDR – podejścia wykorzystywanego przede wszystkim w pracy z traumą i zaburzeniami lękowymi oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zdobywałam, biorąc udział w licznych szkoleniach, i pracując w różnych organizacjach. Byłam m.in. konsultantką w Telefonie Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym działającym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z którym jestem związana od 2015 roku. Ponadto prowadzę konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe, psychoterapię indywidualną dla pracowników jednej z międzynarodowych firm oraz – od 2017 roku – w ramach własnej praktyki.

Obszary pracy: interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna osób dorosłych, kryzys emocjonalny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, DDA, zaburzenia odżywiania, niskie poczucie własnej wartości, trauma, zespół stresu pourazowego, problemy w relacjach, CHAD, choroby psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty żałoby, poronienia, ADHD, zespół Aspergera, wypalenie zawodowe, przewlekły stres