Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Katarzyna Soszyńska

psycholog, psychoterapeuta, trener

Wykształcenie: Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt akredytowanej przez EAGT oraz PTPG oraz psychoterapeutką Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Z wykształcenia jestem socjologiem, specjalizacje zdobywałam w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz komunikowania społecznego.

 
Doświadczenie zawodowe: Uczestniczyłam w wielu specjalistycznych szkoleniach z zakresu zaburzeń osobowości, pasjonuje mnie NVC, mindfulness. Doświadczenie zdobywałam również w pracy z dziećmi i młodzieżą w Ośrodkach Wychowawczych a także w pracy z osobami w spektrum autyzmu. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 
Obszary pracy: interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna osób dorosłych, kryzys emocjonalny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, DDA, niskie poczucie własnej wartości, trauma, zespół stresu pourazowego, problemy w relacjach, CHAD, choroby psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty żałoby, poronienia, ADHD, zespół Aspergera, wypalenie zawodowe, przewlekły stres