Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Karolina Krzysztofik

psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie: Jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Psychologia, specjalizacji Psychologia Ogólna i Psychodiagnostyka.

Doświadczenie zawodowe: Zdobywałam doświadczenie na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w Warszawie i w Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie. Stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w licznych wykładach, szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Obszary pracy: interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna osób dorosłych, kryzys emocjonalny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, DDA, zaburzenia odżywiania, niskie poczucie własnej wartości, trauma, zespół stresu pourazowego, problemy w relacjach, CHAD, choroby psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty (żałoby, poronienia), ADHD, zespół Aspergera, wypalenie zawodowe, przewlekły stres