Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Ewelina Hajduk

psychoterapeuta

Wykształcenie: Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie całościowego szkolenia w 4 letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT-EDU w Warszawie. Z wykształcenia pedagogiem, tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; studia podyplomowe z terapii zaburzeń na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe: Swoje kompetencje poszerzałam uczestnicząc w licznych kursach specjalistycznych Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc terapię indywidualną i grupową osób ze spektrum autyzmu i ADHD. Zajmowałam się terapią behawioralną, przygotowując programy terapeutyczne i monitorując postępy terapii. Prowadziłam tutoring rodzin oraz treningi umiejętności społecznych. Dbając o jakość, relację i formę współpracy z pacjentem, stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w licznych kursach, stażach i szkoleniach doskonalących. Moja praca podlega stałej superwizji, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej.

Obszary pracy: interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna osób dorosłych, kryzys emocjonalny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia emocjonalne, DDA, niskie poczucie własnej wartości, trauma, zespół stresu pourazowego, problemy w relacjach, CHAD, choroby psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty żałoby, poronienia, ADHD, zespół Aspergera, wypalenie zawodowe, przewlekły stres