Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Ewa Warchoł

PSYCHOTERAPEUTKA, PSYCHOTRAUMATOLOG

Wykształcenie: Ukończyłam kompleksowe, trzystopniowe (ponad 5 letnie) szkolenie psychoterapeutyczne realizowane przez Instytut Psychoterapii Zintegrowanej Kirinus w Monachium oraz Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Posiadam certyfikat Psychoterapeuty Psychotraumatologa wydany przez Polską Federację Psychotraumatologii i potwierdzony przez Polską Radę Psychoterapii. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę i uczestniczę dodatkowo w 4 letnim studium psychoterapii w Warszawie, realizując program w ujęciu integratywnym, łączącym różne podejścia potwierdzane w praktyce klinicznej i badaniach naukowych: psychoterapię psychodynamiczną, psychoterapię poznawczą-behawioralną, psychoterapię Gestalt, terapię systemową oraz podejścia integracyjne. Kształciłam się w zakresie cousellingu, czyli poradnictwa psychologicznego, uczestniczyłam w wielu szkoleniach i warsztatach dotyczących udzielania pomocy terapeutycznej dla wszystkich osób, które doświadczyły zaniedbania, w tym deprywacji emocjonalnej, parentyfikacji, doświadczania strat m.in. NEST(The New Experience for Survivors of Trauma) oraz ukończyłam specjalistyczne szkolenie w zakresie terapii schematów. Posiadam międzynarodowe certyfikaty coachingowe, wydane przez: ICC (International Coaching Community), CoachWise

Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie kliniczne zdobyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania na Oddziale Całodobowym oraz w Szpitalu Wolskim w Warszawie, w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym. Korzystam z systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Mam dużą praktykę w pracy zarówno z pracownikami korporacji jak i instytucji państwowych, osobami pracującymi na etacie, a też niezatrudnionymi, czy wykonującymi wolne zawody, a także z artystami (w szczególności tancerzami tańca zawodowego). Poza pracą psychoterapeutyczną posiadam także wcześniejsze wieloletnie doświadczenie pracy jako ekspert HR i coach.

Obszary pracy: Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, kryzys emocjonalny, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, niskie poczucie własnej wartości, trauma rozwojowa, zaniedbanie emocjonalne, parentyfikacja, zespół stresu pourazowego, problemy w relacjach, choroby psychosomatyczne, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty żałoby, poronienia, wypalenie zawodowe, przewlekły stres. W pracy z Klientem zależy mi na głębokim poznaniu i zrozumieniu osoby, której towarzyszę w jej rozwoju.