COACHING

Czym jest coaching?

Definicja coachingu wg Międzynarodowej Federacji Coachów – ICF brzmi:
,,Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności”

Co możesz zyskać?

Dzięki coachingowi opracujesz indywidualną ścieżkę rozwoju, wyznaczysz sobie cele oraz rozwiniesz cechy, które pomogą w ich osiągnięciu. Zdobycie zamierzonych rezultatów będzie się opierało o twoje własne odkrycia i wnioski, wykorzystując twój potencjał.

Jak to działa?

Coach ma wiele narzędzi, którymi najważniejszymi są pytania. Zastanawianie się nad odpowiedziami pozwala Ci na zmianę perspektywy. Kiedy już inaczej zobaczysz otoczenie i siebie, możesz podjąć inne niż dotychczas decyzje i zaplanować inne działania. W rezultacie zmienisz nawyki a Twoja efektywność działania wzrośnie.
Coaching jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Coach zna pytania, Klient zna odpowiedzi.