Twój Terapeuta w Strefie Pomocy

Agnieszka Przygodzka

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA DOROSŁYCH, PEDAGOG, COACH

Wykształcenie

Jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutą, pedagogiem,  coachem. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jestem psychoterapeutką pracująca w nurcie integracyjnym.

Ukończyłam 4 letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, akredytowaną przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Ponadto pracuje jako coach. Uzyskałam certyfikat coacha ICC. 

 

Doświadczenie:

Korzystam z systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PSPI. Pracuję w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że w swojej pracy korzystam z różnych nurtów, metod i technik pracy psychoterapeutycznej. Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb moich Pacjentów, tak aby świadczona pomoc była najbardziej skuteczna.

Uczestniczę w warsztatach, szkoleniach w celu stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w PCPR oraz w prywatnych ośrodkach  psychoterapii.

 

Obszary pracy: interwencja kryzysowa, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, DDA, zaburzenia odżywiania, niskie poczucie wartości, trudności w relacjach międzyludzkich, Chad, choroby psychosomatyczne, trauma, zaburzenia adaptacyjne, doświadczenia straty (żałoba, poronienie), ADHD, zespół Aspergera